In een wereld die voortdurend in beweging is, zijn veranderingen onvermijdelijk. Of het nu gaat om grote levensgebeurtenissen, zoals carrièrewendingen, verhuizingen of relatieveranderingen, of simpelweg de alledaagse veranderingen die we ervaren, het vermogen om flexibel en veerkrachtig te zijn, wordt steeds belangrijker. Voor mensen met hooggevoeligheid kan het omgaan met veranderingen echter een extra uitdaging vormen.

Hoog sensitieve mensen staan erom bekend dat ze moeite hebben met veranderingen. Ze nemen subtiele nuances waar, ervaren emoties intenser en hebben vaak een rijk innerlijk leven. In een wereld die vaak gericht is op snelheid en verandering, kan het voor hooggevoelige mensen overweldigend zijn om zich aan te passen aan nieuwe situaties. Dit kan lastig zijn in het dagelijks leven, dus ook op het werk.

In dit blog kun je tips lezen om er beter mee om te kunnen gaan.

HSP en omgaan met veranderingen

Een HSP’er heeft meer moeite met veranderingen, omdat hij of zij bepaalde impulsen op een veel dieper niveau verwerkt. Het zenuwstelsel van een hoog sensitief persoon moet echt wennen aan een nieuwe situatie. Hij of zij is gewend geraakt en heeft zich aangepast aan het ontvangen van bepaalde invloeden (impulsen, meningen, regels, etc.).

Als er een verandering plaatsvindt, dat zorgt dit voor een onbekende impuls. Het systeem van een hooggevoelig persoon heeft tijd nodig om aan deze nieuwe invloeden te wennen.

Ook op de werkvloer is dit te merken.

Waarom is dit op de werkvloer lastig?

Hoog sensitieve mensen (HSP) zijn mensen die gevoeliger zijn voor hun omgeving dan anderen. Ze verwerken alle vormen van stimulatie diep door een biologisch verschil in hun zenuwstelsel. Dit omvat wat ze zien, aanraken, proeven, denken en ervaren. Als gevolg van die diepe verwerking raken ze sneller mentaal overbelast dan niet-HSP’ers. Dit kan het voor hen moeilijk maken om zich aan te passen aan veranderingen in hun werkomgeving.

Op de werkvloer wordt verwacht echter dat hun medewerkers zich aanpassen en het liefst snel. Een HSP’er heeft er echter enige tijd voor nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Dit kan tot frustratie leiden bij de werkgever en collega’s. Tijd is iets kostbaars voor bedrijven, bovendien kunnen veel mensen tegenwoordig geen geduld meer opbrengen.

Een HSP’er kan er extra door getriggerd worden. Hij of zij merkt dat anderen moeite hebben met zijn of haar in hun ogen trage aanpassingsvermogen. Dit kan tot veel onzekerheid zorgen bij de HSP’er. Dit maakt het proces van aanpassen aan de nieuwe situatie alleen maar moeilijker.

Voorbeelden van veranderingen

Voorbeelden van veranderingen zijn:

  1. Organisatorische veranderingen: Grote veranderingen binnen de organisatiestructuur, zoals reorganisaties, fusies of overnames, kunnen een gevoel van onzekerheid en instabiliteit veroorzaken. HSP’ers zijn vaak gevoelig voor veranderingen in hun werkomgeving en kunnen overweldigd raken door de onvoorspelbaarheid en mogelijke verstoringen van routines.
  2. Teamwisselingen: Het veranderen van teamleden, bijvoorbeeld door het vertrek van collega’s of de komst van nieuwe teamleden, kan een impact hebben op de dynamiek en de sociale interacties binnen een team. HSP’ers zijn vaak gevoelig voor subtiele sociale signalen en kunnen moeite hebben om zich aan te passen aan nieuwe teamdynamieken en relaties.
  3. Veranderingen in taken en verantwoordelijkheden: Wanneer HSP’ers te maken krijgen met veranderingen in hun takenpakket of verantwoordelijkheden, kan dit stress en overweldiging veroorzaken. Ze kunnen gevoelig zijn voor het gevoel van overbelasting en moeite hebben om zich snel aan te passen aan nieuwe werkprocessen of vereisten.
  4. Veranderingen in werkomgeving: Fysieke veranderingen in de werkomgeving, zoals een verhuizing naar een nieuwe locatie, verbouwingen of herinrichting van de werkplek, kunnen de gevoeligheid van HSP’ers voor prikkels versterken. Ze kunnen moeite hebben om zich aan te passen aan nieuwe geluiden, lichtniveaus of indelingen, waardoor ze zich minder comfortabel en gefocust kunnen voelen.
  5. Deadlines en tijdsdruk: HSP’ers kunnen gevoelig zijn voor stress en druk, waardoor ze meer tijd nodig hebben om taken uit te voeren en kwaliteit te leveren. Wanneer er plotselinge veranderingen in deadlines of toenemende tijdsdruk zijn, kunnen HSP’ers zich overweldigd voelen en moeite hebben om hun gebruikelijke hoge standaarden te handhaven.

Omgaan met veranderingen op de werkvloer: Tips

Omgaan met veranderingen op de werkvloer: Tips

Er zijn verschillende stappen die een HSP’er kan nemen om ervoor te zorgen dat hij of zij zich makkelijk kan aanpassen aan veranderingen op het werk. De volgende tips kunnen je helpen:

Wees eerlijk over je zorgen

Het is belangrijk om eventuele zorgen die je hebt in een vroeg stadium met je leidinggevende door te nemen. Door open te zijn over je moeite met verandering zul je meer begrip krijgen. Misschien kan jouw werkgever je helpen met aanpassingen om het makkelijker te maken voor jou!

Wees positief

Probeer positief te denken over de veranderingen op het werk. Dit kan van grote invloed zijn op de manier waarop je ermee omgaat. Om positief te kunnen denken, moet je nadenken over het doel van de veranderingen en hoe dit voor jou positief zou kunnen werken. Denk in voordelen, niet in eventuele nadelen en jouw angst voor verandering.

Communiceer regelmatig met je leidinggevende

Je was gewend aan een bepaalde routine op het werk. Accepteer dat je enige tijd nodig hebt om aan te passen aan de veranderingen. Communicatie met jouw leidinggevende is daarom cruciaal. Heb je moeite met nieuwe taken of een veranderde situatie?

Laat weten waar je moeite mee hebt en vraag feedback als je onzeker bent over jouw werk. Communicatie maakt omgaan met veranderingen op het werk makkelijker.

Kracht van de HSP’er

Het goede nieuws is overigens dat hooggevoeligheid ook sterke punten met zich meebrengt die juist van pas kunnen komen bij het omgaan met veranderingen. Denk hierbij aan diepgaande reflectie, intuïtie en empathie.

Past de baan nog bij jou?

Als er veel veranderingen plaatsvinden op jouw werkplek, dan kan het gebeuren dat het werk niet meer bij je past. Voor een HSP’er is het erg belangrijk om werk te doen dat goed aansluit bij haar of zijn kwaliteiten en kenmerken.