Ben je ontslagen na een arbeidsconflict of heb je ontslag genomen met wederzijds goedvinden? Dan kan het lastig zijn om weer op zoek te gaan na een nieuwe baan. De kans is groot dat je nog zit met nare gevoelens ten aanzien van je oude werkgever.

En hoe vertel je in een sollicitatiegesprek dat je te maken hebt gehad met een arbeidsconflict? In dit blog gaan we dieper in op wat een arbeidsconflict precies is, wat de emotionele gevolgen zijn van een arbeidsconflict en hoe je met vol vertrouwen op zoek kunt gaan naar een nieuwe baan.

Wat is een arbeidsconflict?

Als je onenigheid hebt met je werkgever dan kan dit tot een vervelend arbeidsconflict leiden. In de meeste gevallen wordt dit onderling opgelost, maar wat als dit niet lukt? Wat als je jouw werk niet meer kunt uitvoeren door de ontstane situatie?

Een arbeidsconflict verpest de hele werksfeer; het is daarom belangrijk dat dit zo snel mogelijk opgelost wordt. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer de situatie dusdanig geëscaleerd is, dan wordt de werksituatie in de meeste gevallen onhoudbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het niet mogelijk is om herplaatst te worden. De enige oplossing is dan je ontslag neemt (of dat je ontslagen wordt).

Er kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen aan een arbeidsconflict. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je niet goed op kunt schieten met je leidinggevende, waardoor een conflict ontstaat. Het kan ook zijn dat jouw werkgever vindt dat je niet goed functioneert. Als je het hier niet mee eens bent, dan kan dit ook leiden tot een arbeidsconflict.

Wat zijn de emotionele gevolgen van een arbeidsconflict?

Wat zijn de emotionele gevolgen van een arbeidsconflict?

Als je te maken hebt met een arbeidsconflict, dan kan dit leiden tot stress en spanning op de werkvloer. In extreme gevallen kan de spanning zelfs leiden tot psychische klachten en ziekte. Het komt ook voor dat een werknemer zich ziek meldt om de confrontatie met de andere betrokkenen te vermijden.

Uit onderzoek blijkt dat er per jaar zo’n 100.000 ziekmeldingen zijn als gevolg van een arbeidsconflict. Het is belangrijk om te weten dat een arbeidsconflict geen legitieme reden is voor een ziekmelding; je bent immers niet ziek. Als je ziek bent geworden naar aanleiding van een conflict op het werk, dan kun je je uiteraard wel ziekmelden.

Afkoelingsperiode inlassen

Wat wel mogelijk is dat de betrokken partijen (werknemer, werkgever of collega) die betrokken zijn bij het arbeidsconflict besluiten om een afkoelingsperiode in te lassen. Ze ontmoetten elkaar een korte tijd niet en denken in deze tijd na over hoe de situatie opgelost kan worden. Hierbij gelden de volgende aanvullingen:

  • Is de oorzaak van het verzuim een arbeidsconflict, dan moet de bedrijfsarts melden aan de werkgever dat er geen sprake is van een gebrek of ziekte, en dat ziekteverzuim niet aan de orde is;
  • Is de oorzaak van het verzuim een arbeidsconflict, dan is de werknemer verplicht om dit te melden aan de werkgever;
  • Is er sprake van een conflict, dan moet dat duidelijk worden aangeven in het re-integratieverslag;
  • De werkgever kan de werknemer ertoe aanzetten om over te gaan tot conflictoplossing, eventueel door middel van (aankondiging van) loonopschorting.

Solliciteren na een arbeidsconflict

Het is logisch dat je er na een arbeidsconflict tegenop ziet om weer te gaan solliciteren, helemaal als je ontslagen bent. Wat ga je hierover zeggen in een sollicitatiegesprek? Allereerst is het belangrijk dat je je in een sollicitatiegesprek nooit negatief uitlaat over je oude werkgever. Daarnaast is het belangrijk dat je eerlijk bent, maar weet dat je niet verplicht bent om alle details te vermelden.

Reflecteren: wat wil je in een nieuwe baan?

Natuurlijk wil je voorkomen dat je in je nieuwe baan weer tegen dezelfde problemen aanloopt. Het is daarom verstandig dat je van tevoren goed nadenkt over wat je wel wilt in je nieuwe baan en wat je zeker niet meer wilt. Hou hier rekening mee als je solliciteert naar een nieuwe baan.

Wees eerlijk in het sollicitatiegesprek

Ook het aangeven van je grenzen is erg belangrijk; dit begint al in het sollicitatiegesprek. Als jij je voordoet als iemand die je niet bent, alleen maar om aangenomen te worden, dan weet je zeker dat je tegen problemen aan gaat lopen. Wees daarom duidelijk over wat je talenten zijn, maar ook waar je minder goed in bent. Zo voorkom je dat er in de toekomst problemen gaan ontstaan op de werkvloer.

Gerelateerde blogs

Misschien kan ik je met deze blogs ook helpen: