Hoe ga jij om met hoogbegaafde medewerkers op de werkvloer? Ongeveer 2,5% van de bevolking is hoogbegaafd. Er wordt nog wel eens gedacht dat hoogbegaafden alleen maar beroepen uitoefenen waar hun denkvermogen en kennis maximaal benut wordt. Helaas is dat niet altijd zo.

Niet alle hoogbegaafden benutten hun gave, passen zich liever aan anderen aan en onderpresteren om in de maatschappij te passen. Als een van je medewerkers hoogbegaafd is, dan zou je dat moeten zien als een verrijking. Het is echter belangrijk om op de juiste manier met hem of haar om te gaan. Alleen dan zal de hoogbegaafde medewerker waarde voelen en een rijke aanvulling zijn voor het bedrijf.

Wat is hoogbegaafdheid?

Een persoon is hoogbegaafd als deze een hoge intelligentie heeft. We hebben het dan over een IQ boven 130. Naast een hoog IQ horen er bij hoogbegaafdheid bepaalde persoonskenmerken. Er is een onderzoek naar hoogbegaafdheid gedaan door Kooijman-van Thiel dat het Delphi onderzoek heet. Hierin worden de kenmerken van hoogbegaafden mooi beschreven:

“Een snelle en slimme denker, die complexe zaken aan kan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.”

Hoogbegaafde of hoogsensitieve medewerkers: brede interesses

Naast de hoge intelligentie is de hoogbegaafde dus ook hoog sensitief. Hun interesses liggen vaak breed, hierdoor hebben ze kennis op veel verschillende vlakken. Ze zijn in staat om razendsnel na te denken en connecties te leggen tussen verschillende onderwerpen en niveaus.

Als je een hoogbegaafde medewerker hebt dan zullen ze snel creatieve oplossingen kunnen bedenken voor bepaalde problemen. Ook zullen ze constant op zoek zijn naar het verbeteren van bepaalde processen.

Zie ook: hoe ga je om met hoogsensitieve werknemers op de werkvloer?

Hoe ga je om met hoogbegaafde medewerkers op de werkvloer?

Wat zijn de kwaliteiten van hoogbegaafde medewerkers?

Een hoogbegaafde medewerker kan een belangrijke schakel zijn in een organisatie, als hij of zij goed ingezet wordt. Hoogbegaafden zijn creatief, komen met nieuwe ideeën en schakelen snel tussen bepaalde onderwerpen, problemen en oplossingen. Voor een bedrijf is dit ideaal in de huidige markt die onvoorspelbaar is en snel verandert.

De kwaliteiten van hoogbegaafde medewerkers zijn:

 • Hoge intelligentie;
 • Ruime kennis op veel verschillende gebieden;
 • Vaak veel kennis over een bepaald onderwerp;
 • Is creatief en komt snel met meerdere oplossingen;
 • Willen een proces altijd beter laten verlopen, ze zijn daarom constant op zoek naar verbeteringen.

Helaas zijn het vaak de kwaliteiten van hoogbegaafden die ervoor zorgen dat er misverstanden en zelfs conflicten in een bedrijf ontstaan. De oorzaak daarvan ligt meestal bij het feit dat hoogbegaafden bepaalde gedragskenmerken hebben. Andere medewerkers zijn hier vaak onbekend mee, maar hoogbegaafden realiseren dit zichzelf vaak ook niet.

Wat zijn de uitdagingen met hoogbegaafde medewerkers?

Een hoogbegaafde medewerker kan een grote verrijking zijn, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Het is namelijk belangrijk om goed met deze medewerker om te gaan. Dat begint bij het herkennen van bepaalde gedragskenmerken.

Veel voorkomende zijn:

 • Hoogbegaafden hebben een groot gevoel voor autonomie en rechtvaardigheid. Ze hebben niets met autoriteit en standaardprocedures. Hierdoor zouden conflicten kunnen ontstaan;
 • Hun ideeën worden vaak niet begrepen. Ook hebben ze niets met small talk. Hierdoor lijken ze sociaal onbekwaam en kan er afstand ontstaan tussen medewerkers en de hoogbegaafde;
 • Ze hebben geen gevoel voor rangorde of bureaucratie. Leidinggevenden kunnen zich daardoor gepasseerd voelen in de omgang met de hoogbegaafde;
 • De interesses en kennis van de hoogbegaafden is zo breed dat ze zich met alles tegelijk lijken bezig te houden. Een gebrek aan discipline wordt ze daarom vaak verweten;
 • Gevoelig voor prikkels en emoties. Hierdoor stelt hij of zij vaak eisen aan de werkomgeving;
 • Snel verveeld door saai en niet inspirerend werk. Dit zal een bore out ten gevolg hebben.

Hoe kun je hoogbegaafde medewerkers in hun kracht zetten?

Hoogbegaafden kunnen een enorme verrijking zijn voor een bedrijf als ze in hun kracht gezet worden. Dat betekent dat hun werk aan bepaalde eisen moet voldoen zoals:

 • De hoogbegaafde medewerker presteert het best als hij of zij zo zelfstandig mogelijk mag werken;
 • Bekendheid bij de collega’s over de gedragskenmerken van de hoogbegaafde is belangrijk. Maak daarom duidelijke afspraken;
 • Hoogbegaafde medewerkers moeten dagelijks genoeg uitgedaagd worden om verveling te voorkomen;
 • Routinematige werkzaamheden zijn ongeschikt voor de hoogbegaafde. Het oplossen van complexe problemen is veel geschikter;
 • In een rustige en inspirerende werkomgeving komt hij of zij het best tot recht.

Gerelateerde blogs

Misschien kan ik je met deze blogs ook helpen: