Ongeveer 1 op de 5 mensen is hoogsensitief, daarnaast zijn ongeveer 2,5% van de Nederlanders hoogbegaafd. Er dus een vrij grote kans dat je op de werkvloer te maken krijgt met HSP’ers en hoogbegaafde personen. Het valt op dat beide persoonlijkheden soms slecht kunnen functioneren op de werkvloer. Waar komt dit slecht functioneren vandaan en wat kun je er aan doen? In dit artikel kun je er alles over lezen.

Wat is hoogbegaafdheid?

Een hoogbegaafd persoon is iemand die zeer intelligent is (een IQ hoger dan 130 punten). Hij of zij kan zeer snel complexe problemen oplossen en komt vaak met meerdere oplossingen. Het denkniveau en de manier van denken is anders dan van ‘normale mensen’. Hoogbegaafdheid is echter veel meer dan intelligentie. Het gedrag van een hoogbegaafd persoon is compleet anders. Hun persoonlijkheid, doorzettingsvermogen en creativiteit spelen bijvoorbeeld ook een grote rol.

Wat is HSP?

De afkorting HSP staat voor ‘Highly Sensitive Person’. In het Nederlands wordt dit een hooggevoelig of hoogsensitief persoon genoemd. Deze mensen zijn veel gevoeliger voor prikkels dan andere mensen, ze nemen daardoor veel meer waar. Ze kunnen zich vaak niet afsluiten voor deze prikkels, waardoor ze snel overprikkeld kunnen raken. Een gevolg daarvan is dat HSP’ers vaak vermoeid en uitgeput zijn.

HSP en slecht functioneren op de werkvloer

HSP wordt al snel benaderd als een nadelige eigenschap. Dat komt vanwege het gevolg van overprikkeling. Het is echter zeer de moeite waard om HSP’ers in dienst te hebben als werkgever. De hoge gevoeligheid zorgt namelijk ook voor enkele sterke punten die belangrijk kunnen zijn voor jouw bedrijf. De positieve eigenschappen van HSP’ers zijn:

 • zeer gevoelig;
 • begripvol en empathisch;
 • oog voor kwaliteit;
 • sterk bewustzijn
 • voelt emoties en wangedrag snel aan;
 • zeer nauwkeurig;
 • hebben een goed overzicht;
 • betrouwbaar, punctueel en zorgvuldig;
 • kunnen zich goed in anderen verplaatsen;
 • zoeken naar oplossingen.

Nadelen HSP op de werkvloer

Hooggevoeligheid zorgt echter ook voor enkele nadelige gevolgen zoals:

 • eerder gestresst;
 • snel overprikkeld door drukte, hard geluid, afleiding of veel computerwerk;
 • voelen zich snel overweldigd;
 • hebben vaak last van allergieën en intoleranties;
 • hebben moeite om zich te onderscheiden;
 • reageren vaak heftig als ze overprikkeld zijn;
 • zijn snel overprikkeld en daardoor geïrriteerd;

Deze gevolgen van hooggevoeligheid kunnen ervoor zorgen dat een HSP’er slecht functioneert op de werkvloer. Een HSP’er wordt daarom al snel gezien als een probleem. Hij of zij zorgt voor vertragingen, fouten, conflicten en is mogelijk regelmatig afwezig door uitval.

Hoe kan het dat HSP’ers en hoogbegaafden slecht functioneren op de werkvloer?

Hoogbegaafd en slecht functioneren op de werkvloer

Een hoogbegaafd persoon, die kan toch alleen maar alles goed doen? Dat is een gedachte die veel mensen hebben. Het is daarom moeilijk voor te stellen dat een hoogbegaafde slecht functioneert op de werkvloer. Toch komt het in de praktijk redelijk vaak voor. De volgende klachten worden vaak gemeld over hoogbegaafden:

Deze klachten zijn een direct gevolg van onbegrip van de eigenschappen van een hoogbegaafde. Een hoogbegaafd persoon kan alleen maar zijn of haar kwaliteiten tonen als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De hoogbegaafde heeft een heel andere manier van denken en doen, het is daarom belangrijk dat daar begrip voor is.

HSP’ers en hoogbegaafden zijn waardevolle werknemers

In de huidige arbeidsomgeving is standaard vaak de norm. Iedere werknemer wordt hetzelfde benaderd en beoordeeld. Er lijkt geen plek te zijn voor mensen die anders zijn. Dat zorgt ervoor dat mensen die anders zijn vaak niet kunnen functioneren. Dat is heel jammer, want een HSP’er en een hoogbegaafde kunnen een enorme verrijking zijn voor een werkgever. Het is daarom belangrijk om dergelijke personen te waarderen en om voorwaarden te scheppen waardoor ze optimaal kunnen presteren.

Werknemers met een hoge sensitiviteit hebben unieke vaardigheden die heel belangrijk kunnen zijn voor een organisatie en collega’s. Een bedrijf zou deze vaardigheden kunnen benutten door bijvoorbeeld een gezonde werkomgeving te creëren met rustige ruimtes. De hoogbegaafde kan een enorme verrijking zijn als hij of zij uitgedaagd wordt in zijn of haar werk. Daarnaast heeft de hoogbegaafde veel zelfstandigheid en vrijheid nodig.