Ben jij een hoogbegaafde HSP’er en heb je moeite om aansluiting te vinden bij collega’s? Heb je een collega op de werkvloer en vind jij (of je collega’s) het lastig om met hem of haar om te gaan? Voor een hoogbegaafd persoon kan het best lastig te zijn om connectie te vinden op het werk.

De meeste mensen hebben namelijk een baan waar je te maken krijgt met verschillende personen; collega’s, leidinggevenden en mogelijke klanten. Het is vaak de sociale omgang met andere mensen die het lastig maakt voor hoogbegaafden. Daarnaast heerst er soms onbegrip onder collega’s.

Vraag jij je af hoe dat komt en wat je daaraan zou kunnen doen? Je leest er alles over in dit artikel!

Wat is hoogbegaafdheid?

Iemand die hoogbegaafd is heeft een hoog IQ en is daarom zeer intelligent. Daarnaast kunnen hoogbegaafden heel snel denken en kunnen ze meerdere lastige taken tegelijk aan. Een hoogbegaafd persoon is bijvoorbeeld heel goed in het leggen van verbanden tussen ogenschijnlijk afzonderlijke zaken.

Daarnaast is hij of zij heel zelfstandig, erg geïnteresseerd in bepaalde onderwerpen, nieuwsgierig en daarom zeer gedreven. Een hoogbegaafd persoon kan bovendien heel sensitief en emotioneel zijn.

Verder is een hoogbegaafd iemand vaak bovengemiddeld sensitief, dit wordt ook wel hooggevoelig genoemd.

Waarom hoogbegaafden geen aansluiting vinden met collega’s

Het grootste kenmerk van hoogbegaafden is echter dat ze anders denken en doen dan mensen die als ‘normaal’ beschouwd worden. Hoogbegaafden begrijpen het gedrag van andere mensen vaak niet of de bedoelingen van hun uitingen.

Dat geldt andersom ook, hoogbegaafden en HSP’ers worden door hun collega’s vaak niet begrepen. Hierdoor kan de hoogbegaafde zich anders voelen en daardoor niet op zijn of haar gemak op de werkvloer.

Geen aansluiting werkvloer als hoogbegaafd mens

Een hoogbegaafde denkt anders

De hoogbegaafde heeft een compleet ander denkniveau dan andere mensen. Hierdoor kunnen ze heel snel connecties leggen tussen onderwerpen. Op professioneel gebied is dat erg handig, want een hoogbegaafde kan een complex probleem vaak snel oplossen.

Op sociaal gebied kan hun denkniveau echter een last zijn, ze hebben namelijk hele andere interesses dan andere mensen en houden zich niet bezig met futiliteiten. Over koetjes en kalfjes praten zal een hoogbegaafd persoon niet snel doen.

Collega’s kunnen de hoogbegaafde niet volgen

Vanwege hun andere manier van denken is het vaak lastig voor collega’s om een hoogbegaafde te volgen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een professionele uitleg, een hoogbegaafd persoon ziet connecties sneller en snapt soms niet hoe een ander dit niet kan zien. Dat kan tot onbegrip leiden tussen collega’s.

Een hoogbegaafde heeft ook een heel ander gevoel van humor. Dat kan leiden tot een opmerking die andere collega’s helemaal niet grappig vinden.

Problemen met autoriteit en regels

Hoogbegaafde personen hebben vaak moeite met regels en autoriteit. Om geïnteresseerd te blijven heeft een hoogbegaafde het nodig om zijn eigen weg te vinden en zelf met een oplossing te komen op een probleem. Hij heeft een ander denkniveau dus standaardregels of protocollen werken voor hem of haar niet om tot een resultaat te komen. Dit kan voor problemen zorgen met collega’s en/of leidinggevenden.

Een hoogbegaafd persoon heeft vaak een sterke mening en bovendien een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Hij of zij zal daarom snel uitkomen voor zijn of haar mening. Op een werkvloer waar veel autoriteit heerst of waar hiërarchie belangrijk is zal een hoogbegaafd persoon moeite hebben met aansluiting vinden.

Onderpresteren

Hoogbegaafden zijn intelligent (IQ hoger dan 130 punten), maar ze kunnen ook onderpresteren. Als een hoogbegaafde HSP’ers niet voldoende wordt uitgedaagd, bijvoorbeeld door saai en repetitief werk, dan kan het voorkomen dat hij of zij het werk niet goed uitvoert. Dit kan leiden tot onbegrip bij collega’s en werkgevers.

Tips voor hoogbegaafden op de werkvloer

Hoogbegaafden en HSP’ers hebben vaak moeite met het vinden van aansluiting op de werkvloer. Een hoogbegaafde kan echter een zeer welkome werknemer en collega zijn in een bedrijf. Het is daarom belangrijk dat hij of zij zich thuis voelt. De volgende tips voor werkgevers en collega’s kunnen daarbij helpen:

  • Zorg ervoor dat de hoogbegaafde een zelfstandige en uitdagende functie heeft;
  • De hoogbegaafde denkt anders dan ‘normale’ mensen. Maak dit onderwerp bekend en bespreekbaar bij alle collega’s;
  • Zorg voor een open en hartelijke cultuur in het bedrijf waar iedereen zich welkom voelt;
  • Accepteer elkaars verschillen.

Ben je zelf hoogbegaafd? Dan kunnen de volgende tips je misschien helpen:

  • Maak bij je werkgever bekend dat je hoogbegaafd bent en wat de eigenschappen daarvan zijn;
  • Zoek naar werk waarin je voldoende interesse hebt, waar je uitdaging in vindt en waar een open en gezonde werkcultuur heerst;
  • Accepteer dat je op een andere manier denkt en dat collega’s je daarom soms niet begrijpen;
  • Durf jezelf te zijn.