Preventief investeren in de gezondheid van medewerkers levert geld op!

Wist je dat een langdurige zieke medewerker je al snel €100.000 euro kost? Naar mijn mening is daar sneller op te besparen dan dat je kans maakt op het winnen van hetzelfde bedrag in de staatsloterij!

Voordat je nu meteen je boekhouding doorspit (is op termijn wel een aanrader) geef ik meestal als richtlijn:

De kosten van een verzuimde medewerker is het salaris van de betreffende medewerker x 2,5.

  • 1x voor de loonkosten van de medewerker zelf,
  • 1x voor de loonkosten van de vervanger
  • 0,5 voor alle begeleidingskosten.

Weet jij hoeveel geld er in jouw organisatie omgaat met betrekking tot ziekteverzuim?
Vooral grotere werkgevers hebben vaak niet inzichtelijk hoeveel geld er om gaat bij ziekteverzuim. Vaak worden kosten van de WHK (Beschikking Werhervattingskas met de premies voor WGA, ZW en WGA-flex) niet inzichtelijk gemaakt. Ook weet men vaak niet wat de totale kosten van de arbodienst zijn.  Men weet wel dat de interventies die gedaan worden kostbaar zijn, maar totalen?Dus een medewerker die 3.300 euro per maand verdient, kost bij benadering 8.250 per maand = 99.000 euro op jaarbasis.

Weet jij welke medewerkers op dit moment dreigen uit te vallen en hiermee jouw toekomstige kostenpost worden? Heb jij ze op je netvlies?

Mijn ervaring is dat als medewerkers tijdig gecoacht worden op hun stressklachten, zij niet uitvallen wegens ziekte. Zo had ik laatst een leerkracht die ik mocht coachen, omdat de directeur aangaf dat ze zich zorgen maakte over haar medewerker. Dit bleek terecht. Door op tijd bij te sturen is deze medewerker niet uitgevallen en zijn verzuimkosten voorkomen.

Om te besparen op verzuimkosten is preventie nodig. Hoe doe je dat?

  1. Bewustwording: Wordt je bewust van de kosten en wordt je bewust van de organisatorische problemen. Accepteer ziekte niet alsof het erbij hoort. Je hoeft immers niet ziek te zijn om beter te worden.
  2. Rol van de leidinggevende: Leidinggevenden zijn van cruciaal belang bij het voorkomen en verkorten ziekteverzuim. Zij zijn de eersten die signaleren dat het minder gaat met een medewerker. Zij zijn degenen die het contact met de zieke medewerker onderhouden. Train en begeleid deze leidinggevenden, zodat ze goed toegerust zijn hiermee om te gaan.
  3. Verantwoordelijkheid medewerker: Maak ook de medewerker probleemeigenaar. Alles moet erop gericht zijn dat het de medewerker duidelijk wordt dat deze niet gemist kan worden. Vanuit deze mindset denken, maakt een snellere terugkeer vaker mogelijk.
  4. Preventie: Maak werk van preventie. Zorg voor een goede HR-cyclus (geen afvinklijsten), zodat je de medewerker monitort en blijft stimuleren. Je medewerker is immers je belangrijkste werkkapitaal. Mocht een medewerker toch onverhoopt dreigen uit te vallen, zet dan goede interventies in. Houd bij welke interventies je hebt ingezet en wat ze hebben opgeleverd. Evalueer ook altijd met de uitvoerder. Vaak heeft deze als onpartijdige buitenstaander ook bruikbare tips voor jou als werkgever.

Bekijk ook mijn waardevolle preventieve programma’s om langdurige uitval te voorkomen of voor duurzame inzetbaarheid in werk.

Heb je een medewerker die dreigt uit te vallen en je weet niet zo goed wat te doen? Bel mij vrijblijvend voor een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek gaan wij de situatie in kaart brengen alsmede de te nemen vervolgstappen om ziekteverzuim te voorkomen.