De huidige arbeidsmarkt maakt een grote verandering door. Langer doorwerken door het in korte tijd opschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar. De snelle technologische toepassingen en ontwikkelingen, waardoor de vraag naar menselijk kapitaal (de werknemer) op de arbeidsmarkt snel verandert.

Gevolg is dat er andere eisen aan functies worden gesteld, er komen nieuwe beroepen op en oude verdwijnen. Daarnaast wordt de werkgever nog meer verantwoordelijk gemaakt voor de kosten van ziekteverzuim en ontslag (denk aan de loondoorbetaling, de gedifferentieerde premie WGA, Ziektewet en WGA-flex en de transitievergoeding).

Dit alles maakt dat werkgevers in toenemende mate gedwongen worden na te denken over het thema Duurzaam inzetbaarheid.

Duurzaamheid?

Er zijn vele definities van duurzaam inzetbaarheid te vinden. De meest gebruikte is de volgende: ”Duurzame inzetbaarheid betekend dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten (“van der Klink e.a. 2010). Een hele mond vol dus die ook meteen de complexiteit aangeeft. Creëren van mogelijkheden, voorwaarden om te kunnen blijven functioneren alsook instelling en motivatie van werkgever en werknemer zijn dus belangrijk.

Uit onderzoek is gebleken dat veel oudere werknemers aangeven dat zij liever niet tot hun 65e jaar of daarna willen of kunnen doorwerken omdat:

  • het werk fysiek te zwaar is geworden
  • de psychische belasting te hoog is geworden
  • ze niet meer mee kunnen komen met alle technologische ontwikkelingen

Een momenteel goed inzetbare medewerker geeft geen garantie meer op duurzame inzetbaarheid op de langere termijn. Gezien de snelle ontwikkelingen geeft stilstand in ontwikkeling meteen al een achteruitgang in inzetbaarheid. Nu hoeven dit geen grote ontwikkelingen te zijn, maar bijblijven in alle huidige ICT-ontwikkelingen kan al een hele klus zijn. Al gehoord van bijvoorbeeld live-streamen, periscope? Lukt het jou om zonder problemen je nieuwe tv, computer, smartphone etc. in te stellen, of heb je hier hulp bij nodig?

Duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers is voor veel organisaties een belangrijk vraagstuk aan het worden. Er is zelfs een site van de overheid: Op weg naar duurzame inzetbaarheid van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid: www.duurzaaminzetbaarheid.nl ook vind je op diverse werkgeversplatforms allerlei handreikingen en onderzoeken.

Competent


Ook blijkt uit onderzoek dat oudere medewerkers weer een revival laten zien als ze het gevoel hebben competent te zijn.

Bij je competent voelen hoort ook je invloed in lijn te brengen met je betrokkenheid, je creativiteit te verhogen en je het vergroten van je onderzoekende vermogen. Dit worden ook wel de zogenaamde skills van de 21e eeuw genoemd.

Samen met met Lidy Kemper van CC-Training heeft Tjepkema coaching een cursusprogramma ontwikkeld, voor 55+ medewerkers: hoe behoud jij je waarde tot aan je pensioen”, speciaal voor professionals (vanaf MBO+ niveau) die de bezieling in hun werk kwijt zijn geraakt of dreigen kwijt te raken.

Ervaringen

Enkele reacties van de cursusdeelnemers: “dit geeft positieve energie”,” we kunnen niet alles aan onze leeftijd toeschrijven”, “inzicht in mijn energie vreters en gevers heeft mij geholpen”.

Heeft u oudere medewerkers waarvan u zich afvraagt of zij nog wel vitaal in hun werk staan? Wilt u dat deze weer met plezier en ontspanning hun werk kunnen verrichten? Wilt u langdurig en kostbaar ziekteverzuim voorkomen? Neem dan contact met mij op!