Ik las onlangs een artikel van de Arbounie over een onderzoek dat zij hadden uitgevoerd onder HRM managers met betrekking tot het voorkomen van werkstress.

Uit het onderzoek bleek dat de leidinggevende werkstress van een medewerker vaak eerder signaleert dan de medewerker zelf. Een ruime meerderheid van de ondervraagden, namelijk 62%, geeft aan dat de leidinggevende al vroeg het risico van werkstress bij een werknemer signaleert. Vaak nog voordat iemand zichtbare klachten ervaart. Volgens 48% is de werknemer zelf degene die het risico op stress in een vroeg stadium herkent. HRM-professionals zien in 33% van de gevallen het risico op te hoge werkstress aankomen. En tegelijkertijd meldt 42% van de deelnemers aan de enquête dat niemand in de organisatie op tijd die signalen opvangt (op de vraag waren meerdere antwoorden mogelijk).

Herkenning

Het herkennen van signalen van werkstress in een zo vroeg mogelijk stadium is dus van belang voor werkgever én werknemer! Een derde van het ziekteverzuim in Nederland is het gevolg van werkgerelateerde psychische klachten.

Een van de tips die Arbounie gaf: voldoende kennis van en ervaring met het (h)erkennen van stres-signalen en goede communicatieve vaardigheden helpen om uitval te voorkomen. Met training van leidinggevenden en voorlichting zijn hierin grote stappen te maken.

Wat te doen bij werkstress?

In mijn vorige artikel “Zoek jij als leerkracht ook meer ontspanning in je werk” schreef ik al dat veel leidinggevenden niet weten wat ze moeten doen als ze werkstress bij hun medewerker signaleren. Dus ondanks de herkenning van de werkstress weten ze niet goed hoe ze het moeten aanpakken. Persoonlijkheid en eigen waarden van de leidinggevende spelen hierbij ook een rol. Iemand die moeite heeft met emoties, stelt andere vragen dan iemand die extravert is. Organisatiecultuur alsook de eigen werkstress van de leidinggevende kunnen hierbij ook een rol spelen.

Ben jij zo’n leidinggevende die het lastig vindt om met je medewerker in gesprek te gaan en wil je eens met mij sparren over wat te doen bij gestreste medewerkers? Of heb je een gestreste medewerker en wil je graag dat die gecoacht wordt? Neem vrijblijvend contact met mij op voor een kennismakingsgesprek. Ik coach leidinggevenden én medewerkers.

Mijn missie is namelijk dat er minder medewerkers langdurig uitvallen met stressklachten!

In mijn programma heb ik daarvoor een speciaal Vitaliteitsprogramma: In drie stappen naar minder stress en meer werkplezier. Deze wordt door mijn cliënten als zeer waardevol ervaren!