Heb jij angst om afgewezen te worden? Dit is een gedragskenmerk waar hooggevoelige mensen vaak last van hebben. Veel HSP’ers passen zich constant aan hun omgeving aan om sociaal geaccepteerd te worden. Dat is zonde, want op gegeven moment ga je op je tenen lopen en ben je niet meer je authentieke zelf.

Waar komt de angst om afgewezen te worden vandaan? Wat is het verband met HSP en wat kun je eraan doen? In dit blog lees je er meer over!

Waarom bang voor afwijzing?

Bang zijn voor afwijzing is een primaire angst die eeuwenlang nut heeft gehad als overlevingsmechanisme. In de préhistorie waren de overlevingskansen van een mens veel groter als ze in een groep leefden. Om in een groep opgenomen te worden en blijven is sociale acceptatie nodig. Een mens die afweek van de norm werd vaak verstoten, zijn of haar overlevingskansen namen daardoor af.

Dit systeem van sociale acceptatie zit nog steeds in ons bloed. We zijn dan misschien niet meer afhankelijk van anderen om veilig te zijn, we passen ons nog steeds aan om geaccepteerd te worden.

Hoe uit zich dit in je werk?

Op het werk willen medewerkers zich ook geaccepteerd voelen, ze willen bij de groep horen. Mensen die anders zijn worden al snel buitenbeentjes genoemd, ze worden genegeerd, krijgen nare opmerkingen en kunnen vaak niet op collegialiteit rekenen. Dit is op zich een vrij triest gegeven, maar het wel de reden waarom mensen zich vaak compleet aanpassen om maar niet buiten de groep te vallen.

Dit uit zich bijvoorbeeld in grapjes maken over zaken die je eigenlijk helemaal niet grappig vindt, werk aannemen waar je helemaal geen tijd voor hebt en de meest gewenste mening geven wanneer iets je gevraagd wordt.

Gevolgen als je bang bent voor afwijzing

De angst om afgewezen te worden, heeft nog een belangrijk gevolg. Het komt namelijk vaak voor dat iemand situaties of bepaalde taken gaat mijden uit de angst voor afwijzing. Misschien ben je onzeker over het uitvoeren van een bepaalde taak en doe je er alles aan om deze taak te ontlopen. Hierdoor verzeker je dat je er niet op gewezen wordt als je iets fout doet. Het kan ook zijn dat je niet jouw persoonlijke mening durft te geven ten opzichte van je baas of bepaalde collega’s. Daarom vermijd je elke situatie waarin je deze tegen zou kunnen komen.

Het is logisch dat dit gedrag een negatieve invloed heeft op jouw functioneren binnen een bedrijf.

Angst om afgewezen te worden: wat is het verband met HSP?

Verband met HSP en Rejection Sensitivity

Angst voor afwijzing wordt (nog) niet gezien als een kenmerk van HSP. Toch zijn veel HSP’ers dagelijks bezig met zich te beschermen tegen afwijzing. Dat komt echter door andere factoren, zoals hun intensieve belevingswereld, negatieve ervaringen, een laag zelfbeeld, faalangst en perfectionisme.

De angst voor afwijzing wordt ook wel rejection sensitivity genoemd. Het is een term die gebruikt wordt om het gedrag van personen te beschrijven die gevoeliger zijn voor afwijzing dan anderen. HSP’ers blijken gevoeliger te zijn hiervoor. Ze nemen gevaar voor hun sociale acceptatie eerder waar en reageren intenser op een mogelijke afwijzing.

Aan de slag met hypnose

Angst voor afwijzing leer je jezelf niet zomaar af, zeker niet wanneer je een hoogsensitief persoon bent. Toch is het belangrijk om ermee aan de slag te gaan, want het gedrag kan je op professioneel gebied en persoonlijk vlak flink in de weg zitten.

Hypnose kan helpen bij het verminderen van de angst om afgewezen te worden. Hypnotherapie wordt ingezet bij lichamelijke, psychische en emotionele klachten. Het kan helpen bij het verbeteren van prestaties en gevoelens. Het grootste voordeel is misschien wel dat je door hypnose dichter bij jezelf komt. Valse overtuigingen die je leven bepalen kunnen hierdoor worden doorbroken.

Conclusie

Angst om afgewezen te worden komt vaak voor bij HSP’ers. Het is een sociale angst die nuttig was in de préhistorie om de kans op overleving te vergroten. In de moderne wereld heeft deze angst echter geen nut. Het is in principe een angst om jezelf te zijn en te tonen. De angst kan door middel van hypnotherapie verminderd of zelfs geheel weggenomen worden.